The Green Floating Light Meridian (photo Kathleen Ramboer)

 

 

The Art Meridian Project

 

Mission:

How do we make the world smaller, how do we connect people from North to South, how do we cross borders and walls with art as the central binding agent?

 

Vision:

The Art Meridian is a universal artistic line of solidarity through trillions of meridians (imaginary lines between the North Pole and the South Pole) over states and continents, seas and oceans with geography as source of inspiration for connecting art.

 

The Art Meridian had its start on the 21 st of September 2015 in Roeselare, a city in the heart of West Flanders in Belgium. First there was the virtual Light Meridian at exactly 3°7'45" east of the Greenwich Meridian. A beautiful museum was built around this imaginary light meridian: MuzeumL. www.muzeuml.be
Artists were invited to visualize this meridian. I created the Green Floating Light Line. (see above)
This light meridian was placed in a broader context and became the Art Meridians.

 

In the future we want to concretize as many Art Meridians as possible in the world, in countless countries with diverse cultures and by as many people as possible. We want to open the borders, get people interested in art, encourage them to draw and to work, to bring people closer together across borders and cultures!

 

The Art Meridians Project (nl)

 

Missie:

Hoe maken we de wereld kleiner, verbinden we mensen van Noord tot Zuid, overschrijden we grenzen en muren met kunst als centraal bindmiddel?

 

Visie:

De kunstmeridiaan is een universele artistieke lijn van verbondenheid via triljoenen meridianen (denkbeeldige lijnen tussen Noordpool en Zuidpool) over staten en continenten, zeeën en oceanen met geografie als inspiratiebron voor verbindende kunst.

 

De Kunstmeridiaan kende zijn start op 21 september 2015 te Roeselare, een stad in het hart van West-Vlaanderen in België. Eerst was er de virtuele Lichtmeridaan op exact 3°7’45” ten oosten van de Greenwich Meridiaan. Rond deze denkbeeldige lichtmeridiaan werd een prachtig museum gebouwd: MuzeumL. www.muzeuml.be
Kunstenaars werden uitgenodigd om deze meridiaan te visualiseren. Ik creëerde er de Green Floating Light Line. (zie hierboven)
Deze lichtmeridiaan werd in een bredere context geplaatst en groeide uit tot De Kunstmeridianen.

 

In de toekomst willen we zoveel mogelijk Kunstmeridianen concretiseren in de wereld, in ontelbare landen met diverse culturen en door een zo groot mogelijk aantal mensen. We trekken de grenzen open, maken mensen warm voor kunst, sporen aan om mee te tekenen en te werken om mensen dichter bij elkaar te brengen over grenzen en culturen heen!

 

The Art Meridian of Venice (photo Kathleen Ramboer)

The Art Meridian of Ostend (photo Kathleen Ramboer)

The Art Meridian of Kortrijk   (photo Kathleen Ramboer)                                                                                                                                           

 The Summer Tours of 2019-2023

 Start on July 7, 2019! Let's go to Berlin and other places...to Malmö.